Zakelijk

Reclamebord aan bedrijfspand

Reclamebord aan bedrijfspand

Buiten- en gevelreclame is gebonden aan strenge regels. Ook wanneer je als ondernemer of bedrijf reclame wilt maken op of rondom het bedrijfspand. Hoe zit het met gevelreclame, een lichtbak of reclamebord op het bedrijfspand? Het is raadzaam om je vooraf te verdiepen...

Lees meer
Omgevingsvergunning voor bouw

Omgevingsvergunning voor bouw

Bouwen, verbouwen of slopen? Grote kans dat je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig hebt. Raadpleeg in een vroeg stadium een advocaat bouwrecht van Wieringa Orange, zodat je eventuele conflicten en (hoge) kosten voorkomt. Er kunnen zich diverse...

Lees meer
Ongedierte bij huur bedrijfsruimte

Ongedierte bij huur bedrijfsruimte

Veel ondernemingen huren een bedrijfsruimte. Dagelijks leidt dit tot juridische geschillen, bijvoorbeeld: wie is er verantwoordelijk voor het verhelpen van ongedierte bij de huur van bedrijfsruimte? En wat als de andere partij het verhelpen van het probleem weigert?...

Lees meer
Bezwaar tegen bouwvergunning

Bezwaar tegen bouwvergunning

Ben je het oneens met een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouwen) voor de bouwplannen van buren of een bedrijf? Dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de verlening van die vergunning. Dit doe je bij de gemeente of het bestuursorgaan dat de...

Lees meer
Bezwaar tegen bestemmingsplan

Bezwaar tegen bestemmingsplan

Het komt regelmatig voor dat de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, bijvoorbeeld om een bouwproject mogelijk te maken. Omwonenden, bedrijven en particulieren zijn hier niet altijd voorstanders van. Tijdig en adequaat handelen is dan essentieel, aangezien de...

Lees meer
Bezwaar bij omgevingsvergunning

Bezwaar bij omgevingsvergunning

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing over de toe- of afwijzing van een omgevingsvergunning is een bezwaarschrift een optie. In het bezwaar maak je kenbaar het oneens te zijn met het genomen besluit. Natuurlijk wil je dergelijke situaties met zorg...

Lees meer
Huurovereenkomst bedrijfsruimte opstellen

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opstellen

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte vormt de basis van de relatie tussen huurder en verhuurder. Hierin leg je rechten, plichten en overige afspraken vast. Zo hebben beide partijen duidelijkheid en kan je elkaar aanspreken op de naleving hiervan. De huidige...

Lees meer
Huurverhoging bedrijfsruimte

Huurverhoging bedrijfsruimte

Wil je als verhuurder van een bedrijfs- of kantoorruimte de huurprijs verhogen? Dan ben je gebonden aan de wet- en regelgeving en aan de bepalingen in de huurovereenkomst. Vaak zijn in de huurovereenkomst specifieke bepalingen over huurverhoging opgenomen, zoals de...

Lees meer
Lekkage bij huur bedrijfsruimte

Lekkage bij huur bedrijfsruimte

Vanwege flexibiliteit en de minimale investering kiezen ondernemers vaak voor het huren van een bedrijfsruimte. Dit leidt geregeld tot conflicten door gebreken aan het huurpand. Denk aan nalatig onderhoud, defecten of bijvoorbeeld lekkage aan de bedrijfsruimte. Vaak...

Lees meer
Gebreken bij huur van bedrijfsruimte

Gebreken bij huur van bedrijfsruimte

Het gebeurt regelmatig dat een huurpand gebreken heeft. In de huurovereenkomst van het bedrijfspand staat meestal de verantwoordelijke per gebrek vermeld. Zo komen sommige gebreken bij huur van een bedrijfsruimte voor rekening van de huurder en zijn andere de...

Lees meer
Omgevingsvergunning milieu voor bedrijf

Omgevingsvergunning milieu voor bedrijf

Bij het exploiteren van een bedrijf is het noodzakelijk om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Zo kan het nodig zijn om een omgevingsvergunning milieu (voorheen: milieuvergunning) aan te vragen bij de gemeente. In sommige gevallen volstaat slechts een melding,...

Lees meer
Bezwaar terrasvergunning

Bezwaar terrasvergunning

Wil je als omwonende bezwaar maken tegen de verlening van een terrasvergunning of ben je het als horecaeigenaar niet eens met de afwijzing van jouw aanvraag door de gemeente? Dan kun je tegen de beslissing van de gemeente in bezwaar gaan. Het is raadzaam om hierbij...

Lees meer
Gevelreclame vergunning voor bedrijfspand

Gevelreclame vergunning voor bedrijfspand

Voor gevelreclame en lichtreclame op gevels van winkels, horeca en bedrijfspanden gelden strenge regels. Gemeenten hanteren hiervoor eigen wet- en regelgeving, opgenomen in de welstandsnota of plaatselijke verordening. De gemeente is in lang niet alle gevallen bereid...

Lees meer
Indeplaatsstelling opstellen

Indeplaatsstelling opstellen

Het gebeurt regelmatig dat een huurder van bedrijfsruimte het huurcontract wil overdragen aan een ander bedrijf. Voor zo’n contractovername kent het huurrecht de indeplaatsstelling. Met een indeplaatsstelling worden de rechten en plichten van de oude huurder...

Lees meer
Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Wanneer je het huurcontact van een bedrijfsruimte wilt opzeggen, is het extreem belangrijk dat dit goed gebeurt. Het komt namelijk vaak voor dat een huurovereenkomst op de verkeerde wijze of op onjuiste gronden wordt opgezegd, waardoor de opzegging ongeldig is en de...

Lees meer
Huurcontract Kantoorruimte laten opstellen

Huurcontract Kantoorruimte laten opstellen

Ben je verhuurder van een kantoorruimte oftewel 230a-bedrijfsruimte? Dan wil je alles goed regelen om verrassingen achteraf te voorkomen. Huurovereenkomsten worden vaak voor een lange termijn aangegaan, dus fouten in de huurovereenkomst zijn kostbaar. Schakel daarom...

Lees meer
Verkeerd gebruik van bedrijfsruimte

Verkeerd gebruik van bedrijfsruimte

Helaas komt het op dagelijkse basis voor dat huurders bedrijfsruimte verkeerd gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin het huurpand schade oploopt, een bedrijfsruimte wordt gebruikt als woonruimte of voor criminele activiteiten, of het gebruik van het pand in...

Lees meer
Huurcontract winkelruimte opstellen

Huurcontract winkelruimte opstellen

Wanneer je een bedrijfsruimte wil verhuren die voor het publiek toegankelijk is, is een huurcontract winkelruimte (290 huurregime) van toepassing. Hierin vermeld je de rechten, plichten en afspraken voor beide partijen. Een huurovereenkomst winkelruimte geeft...

Lees meer

Nieuwsbrief