Bezwaar tegen bouwvergunning

Hulp nodig?
  Advies op Maat

  Duidelijk en Transparant

  Vaste Tarieven

  Ben je het oneens met een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouwen) voor de bouwplannen van buren of een bedrijf? Dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de verlening van die vergunning. Dit doe je bij de gemeente of het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend.
  Het is raadzaam om al in een vroeg stadium in actie te komen, bijvoorbeeld vanwege de geldende termijnen. Indien er niet tijdig tegen een vergunning in actie wordt gekomen of niet de juiste argumenten worden aangevoerd, dan wordt deze onherroepelijk en wordt het een stuk moeilijker om hem aan te vechten.


  Door het bezwaar te laten beoordelen of te laten opstellen door een specialist, vergroot je de kans dat de bouwvergunning wordt vernietigd of juist in stand wordt gelaten.
  Onze advocaten hebben ruim ervaring met het behandelen van bezwaren tegen omgevingsvergunningen voor bouwen. Op dagelijkse basis staan wij zowel vergunninghouders als omwonenden bij, in zowel de correspondentie met andere belanghebbenden als procedures bij de rechtbanken en de hoogste bestuursrechter. Meer informatie of een vraag? Neem direct contact met ons op, we denken graag met je mee.

  bezwaar bouwvergunning

  Bezwaar bouwvergunning indienen bij gemeente

  In de meeste gevallen kun je vanaf het moment van verlening van de (omgevings)vergunning voor bouwen je bezwaar kenbaar maken bij de gemeente. Hierbij dien je een aantal zaken in de bezwaarbrief op te nemen, zoals:

  • Omschrijving van het besluit
  • Reden van bezwaar
  • Verzoek aan de overheidsinstantie om een ander besluit te nemen
  • Verzoek aan de overheidsinstantie om (eventuele) kosten te vergoeden
  • Verzoek aan de overheidsinstantie om gehoord te worden

  Het is belangrijk dat de redenen van het bezwaar op de juiste wijze naar voren worden gebracht en in het licht van de juiste wet- en regelgeving worden geplaatst. Onze gespecialiseerde advocaten zorgen hiervoor en voorkomen dat je in een later stadium voor verrassingen komt te staan.

  Beroep tegen beslissing op bezwaar
  Wanneer de gemeente ondanks je bezwaar besluit om de vergunning in stand te laten, kan er tegen die ‘beslissing op bezwaar’ beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

  Bezwaarschrift bouwvergunning opstellen

  Als vast juridisch partner voor diverse (overheids)instanties, bedrijven en particulieren kennen wij de wet- en regelgeving omtrent omgevingsvergunningen voor bouwen (bouwvergunningen) als geen ander. Zowel als vergunninghouder als bezwaarmaker is het verstandig om ons in een vroeg stadium te betrekken bij het proces, zodat we gezamenlijk het beste traject kunnen bepalen en er geen kostbare mogelijkheden verloren gaan.

  Wieringa Orange is een label van één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam; Wieringa Advocaten. Neem vandaag nog contact met ons op, wij denken graag met je mee.

  Wieringa Orange

  Wieringa Orange

  Label van Wieringa Advocaten

  Een van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam.

  info@wieringa-orange.nl
  +31 (0)20 624 6811