Omgevingsvergunning voor bouw

Hulp nodig?
  Advies op Maat

  Duidelijk en Transparant

  Vaste Tarieven

  Bouwen, verbouwen of slopen? Grote kans dat je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig hebt. Raadpleeg in een vroeg stadium een advocaat bouwrecht van Wieringa Orange, zodat je eventuele conflicten en (hoge) kosten voorkomt.

  Er kunnen zich diverse situaties voordoen, waarbij een bouwvergunning noodzakelijk is. Bij conflicten over omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld over de weigering daarvan of bezwaren van omwonenden, zijn wij de aanwezen partij. Tegen een vast tarief staan onze advocaten voor je klaar. Meer informatie of direct hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

  Bij diverse (bouw)werkzaamheden heb je een meldplicht of dien je een vergunning aan te vragen. Denk aan sloopwerkzaamheden, asbest verwijderen, het realiseren van een aanbouw, etc. Als vaste partner voor bedrijven, particulieren en (overheids)instanties zijn wij bekend met het gehele traject; vergunningscheck, aanvraag, bezwaar en eventuele gerechtelijke procedures.

  bouwvergunning advocaat

  Check benodigde omgevingsvergunning bij bouw

  Bij de realisatie of aanpassing van bouwwerken krijg je al snel te maken met vergunningen. Het is belangrijk om vooraf helder te hebben welke vergunningen dit zijn, om kostbare tegenvallers te vermijden. Onze advocaten bouwrecht onderzoeken de mogelijkheden op de locatie, toetsen de bouwplannen aan de geldende regelgeving en beoordelen welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Het vroegtijdig inschakelen van expertise is een belangrijk hulpmiddel om conflicten in de toekomst te voorkomen en de kans op toewijzing van een vergunning te vergroten.

  Expertise is cruciaal om conflicten te voorkomen. Wij adviseren dan ook om ons te raadplegen, alvorens de aanvraag te versturen. Zo behoeden wij je voor veelvoorkomende problemen en verhoog je de kans op toewijzing.

  Bezwaar omgevingsvergunning bouw

  Tegen de af- of toewijzing van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Hierbij kan het inwinnen van juridisch advies erg waardevol zijn. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving waaraan gemeenten de aanvraag en eventuele bezwaren toetsen en denken graag met je mee.

  Mocht de bezwaarprocedure niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan kan tegen de beslissing op bezwaar beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Hierbij is het van belang dat al in de bezwaarprocedure de juiste argumenten zijn aangevoerd.

  Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

  Wieringa Orange

  Wieringa Orange

  Label van Wieringa Advocaten

  Een van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam.

  info@wieringa-orange.nl
  +31 (0)20 624 6811