Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Hulp nodig?
  Advies op Maat

  Duidelijk en Transparant

  Vaste Tarieven

  Wanneer je het huurcontact van een bedrijfsruimte wilt opzeggen, is het extreem belangrijk dat dit goed gebeurt. Het komt namelijk vaak voor dat een huurovereenkomst op de verkeerde wijze of op onjuiste gronden wordt opgezegd, waardoor de opzegging ongeldig is en de huurovereenkomst (vaak nog jaren) doorloopt. Je doet er daarom goed aan advies in te winnen van een gespecialiseerd advocaat.

  De advocaten van Wieringa kennen de wet- en regelgeving als geen ander. Laat onze advocaten daarom de situatie beoordelen vóórdat je het huurcontract beëindigt, om te voorkomen dat je voor een lange tijd vast zit aan een ongeldige opzegging.

  Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

  Vroegtijdig huurcontract bedrijfsruimte opzeggen

  Aan het vroegtijdig beëindigen van een huurovereenkomst zijn diverse voorwaarden verbonden. Door hier direct een specialist naar te laten kijken voorkom je conflicten. Laat de voorgenomen opzegging (van zowel 230a of 290 bedrijfsruimte) daarom controleren en begeleiden door een gespecialiseerd advocaat.

  Verschil tussen 230a en 290 bedrijfsruimte

  Bij de huur van bedrijfsruimte kent de wet twee regimes, namelijk bedrijfsruimte en zogenaamde winkelruimte (respectievelijk 230a of 290). Het beoordelen onder welk regime jouw bedrijfsruimte valt kan complex zijn, maar is van groot belang, nu er per regime andere regels van toepassing zijn.

  De rechtspraak leert dat kantoren, showrooms, fabrieken, et cetera doorgaans beschouwd worden als 230a-bedrijfsruimtes. Er is sprake van een 290 bedrijfsruimte wanneer het gehuurde bijvoorbeeld wordt geëxploiteerd als een kleinhandelsbedrijf, restaurant, café, afhaaldienst of ambachtsbedrijf. Let wel, welk regime er volgens de huurovereenkomst van toepassing is, is niet doorslaggevend. De feitelijke situatie is bepalend voor de vraag welk huuregime er van toepassing is.

  Brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen

  De opzegging van een huurovereenkomst verloopt altijd per brief. Het is erg belangrijk dat de opzeggingsbrief de juiste elementen bevat, anders kan de opzegging ongeldig zijn en loopt de huurovereenkomst gewoon door. Vanzelfsprekend nemen wij het opstellen van de opzeggingsbrief graag uit handen. Wanneer de wederpartij niet instemt met de opzegging kan er een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter volgen, waarbij wij u tevens graag bijstaan.

  Wieringa Orange is een label van Wieringa Advocaten. Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam en staat al meer dan 65 jaar bedrijven, (overheids)instellingen en particulieren bij in hun juridische handel en wandel.

  Wieringa Orange

  Wieringa Orange

  Label van Wieringa Advocaten

  Een van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam.

  info@wieringa-orange.nl
  +31 (0)20 624 6811